Момомо Сумомомо: Сильнейшая невеста на планете
6.6
Անիմե
Момомо Сумомомо: Сильнейшая невеста на планете
Sumomo mo momo mo: Chijô saikyô no yome
2006